Maj pri Muckih

V maju smo začeli z zgodbo Trije metulji. Zgodbo sem zaigrala z lutkami, otroci pa so nato sami uprizorili igro ter se pogovarjali ob igranju z lutkami. Na sprehodih smo spoznavali in poimenovali različne travniške rastline in opazovali travniške živali.  Otroci...

April pri Muckih

V aprilu smo prebirali zgodbo Eric Carle, Zelo lačna gosenica. Ob ilustracijah smo preštevali hrano, ki jo je gosenica zaužila, se učili dneve v tednu in spoznali razvojni krog metulja. Gosenice smo barvali, jih naredili iz slanega testa in nizali na kosmate žičke...

Marec pri Muckih

Juhuhu, pomlad je tu. Tako, kot se je narava odela v pisane barve, smo se tudi v naši skupini veliko pogovarjali o barvah. Otroci so vsak dan poslušali različne zgodbe, preko katerih smo poimenovali in prepoznavali barve (Elmer, Barve praznujejo rojstni dan, Kakšne...

Februar pri Muckih

Februar smo začeli s počitnicami, zato smo bili združeni z Žabicami.  Dan pred praznikom so nas Pavi povabili v večnamenski prostor, kjer so nam zaigrali igro Mojca Pokrajculja. Po predstavi smo se začeli pogovarjati o Francetu Prešernu. Otrokom sem pokazala...

Januar pri Muckih

Januarja smo imeli temo Škratek prehladek. Zgodbo sem otrokom zaigrala, ogledali pa smo si tudi predstavo na “You Tube”. Obiskala nas je lutka Rok, ki nas je naučil novo pesmico Janeza Bitenca Dežek pada. Otroci so uživali v njegovih obiskih in sodelovali...
Dostopnost