V skupino PIKE je s septembrom vstopilo 14 otrok. 10 otrok je že prej obiskovalo vrtec, 2 pa sta prišla na novo.

Otroci so  bili zelo pogumni, raziskovali so novo okolje in se navajali na dnevno rutino v vrtcu. V mesecu septembru je bil glavni cilj skupine, da se otroci navadijo na rutino v skupini, spoznajo vzgojiteljici, prostor, igrače v igralnici ter, da se čim bolje počutijo. S pomočnico sva jih animirali z otroškimi pesmimi, bibarijam, lutkami ter gibanjem na terasi, travniku, v večnamenskem prostoru in sprehodih.

V mesecu septembru smo poleg uvajanja 2 novincev, veliko časa posvetili tudi odvajanju od pleničk. Skozi knjigo glasbenih pravljic, pesmic in bib – KAHLICO BAHLICO, smo otroke animirale na različne načine in z različnimi pripomočki. Ob koncu meseca je pol skupine otrok, tako ostalo brez pleničk, tako z najinim trudom kot tudi s trudom staršev samih.

Otroci so ob koncu meseca že lepo sodelovali pri različnih dejavnostih, tako da smo uvedli tudi že jutranji krog, kjer se vsak usede na žival, ki je prilepljena na tla. V jutranjem krogu preberemo kakšno zgodbo, zapojemo pesmi, se igramo različne igre in gibamo. Naredili smo že kar nekaj sprehodov. Obiskali igrala v Deželi kozolcev, nekajkrat se odpravili tudi na vrtčevsko igrišče, kjer smo uživali v prosti igri.

Prav tako smo bili tudi umetnostno ustvarjalni. Pobarvali smo hiško in kahlico s tempero ter ustvarjali s plastelinom. Iz jesenskih listkov smo naredili tudi sovo, ki smo jo podarili starejšemu paru ob mednarodnem dnevu starejših.

V tem mesecu smo praznovali rojstni dan od Patricije in Ota. Priredili sva jima predstavo Pikapolonica in pikice, katero sta slavljenca prejela tudi kot darilo za roj. dan. Dan smo popestrili s petjem in plesom, baloni ter milnimi mehurčki.

Praznovali smo tudi 1. jesenski dan. Otroci so prinesli kar nekaj jesenskih pridelkov, ki smo si jih ta dan bolj podrobno tudi ogledali. Dan sva popestrili tudi s Kamišibajem »Kdo je ukradel listje«.

Z ruženjem koruze pa smo v igralnici dobili novo igro, katere se otroci zelo radi poslužujejo (prelaganje koruze iz enega v drugi kozarec).

Z jesenskimi pridelki smo že nekako vstopili v temo, ki je načrtovana za oktober. Bučo smo izrezali, očistili ter zapeli pesem avtorice Antonije Berk Nemec

                                                                         BUČA – JESENSKI ČAS (Antonija Berk Nemec)

                                                                            Buča debela oči je dobila, NOS(!) in usta velika.

                                                                       Svečko prižgimo, luči ugasnimo. BUUU! Prestrašimo vse.

Mesec v skupini je minil hitro, predvsem pa z velikim napredkom otrok. Otroci so začeli kazati dobro počutje s smehom, dobro voljo, govorom, zanimanjem za igro, samostojnim hranjenjem in dolgim spanjem.

 

Dostopnost