SEZNAM SPREJETIH OTROK

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM VKLJUČITVE
1.        A-7 0 0 4 1 0 0 0 0 0 6 11 1.9.2022
2.        C-9 20 0 4 2 0 3 2 0 0 0 31 1.9.2022
3.        D-2 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8 1.9.2022
4.        D-6 20 0 4 1 0 0 2 0 0 0 27 1.9.2022
5.        E-5 0 5 4 2 2 0 2 5 0 0 20 1.9.2022
6.        E-20 20 0 6 2 2 0 2 0 0 0 32 1.9.2022
7.        E-11 20 0 6 2 2 0 2 0 0 0 32 1.9.2022
8.        E-17 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1.9.2022
9.        E-4 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2022
10.    E-3 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1.9.2022
11.    E-13 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1.9.2022
12.    E-1 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2022
13.    E-19 0 5 6 3 2 0 2 0 0 0 18 1.9.2022
14.    E-12 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2022
15.    E-8 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 10.9.2022
16.    E-14 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 15.9.2022
17.    E-21 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 10 23.9.2022
18.    E-10 20 0 4 2 0 0 2 0 0 0 28 29.9.2022
19.    E-15 20 0 6 3 2 0 2 0 0 0 33 24.11.2022
20.    F-22 20 0 4 2 0 0 2 0 0 0 28 5.12.2022

 

 

LEGENDA:

K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom

K2: Zaposlenost enega od staršev

K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)

K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)

K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok

K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)

K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert

K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost