Da je vsakodnevno učenje zelo pomembno, se zavedamo tudi strokovne delavke v našem vrtcu. Področje prve pomoči pa je in bo vedno aktualna tema, kjer znanja ni nikoli dovolj. Zato smo medse povabile diplomirano medicinsko sestro Mojco Mihevc, zaposleno v ZD Trebnje, le ta pa je hkrati tudi predsednica trebanjskega združenja Rdeči križ. Svoje znanje iz prve pomoči posreduje že preko petindvajset let, zato si je v tem času nabrala precej izkušenj.

Strokovne delavke smo si želele obnoviti  predvsem tiste teme iz prve pomoči, ki so najbolj pogoste oz. se pojavljajo v vrtcu. Tako smo obnovili znanje iz področja opeklin, zadušitve, vročinskih krčev, krvavitve, oživljanje dojenčka in odraslega ter uporaba AED-a. Kljub temu da ima vsaka določeno predznanje, smo ugotovile, da s časoma določene stvari pozabiš, ker jih vsakodnevno ne uporabljaš.

Predavanje smo zaključile  z mnenjem, da bi bilo potrebno te informacije letno ali pa vsaj na vsake dve leti obnavljati ter se ves čas na tem področju izobraževati.

Mojca Vidmar

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost