Spoštovani starši

 

Na podlagi javnega vpisa otrok v Vrtec Čebelica, ki je potekal od 22.2. do 5.3.2021, ter na podlagi Komisije za sprejem otrok, ki se je sestala 18.3.2021, objavljam seznam novo sprejetih otrok za šolsko leto 2021/2022.

SEZNAM SPREJETIH OTROK

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM VKLJUČITVE
1.        E-25 20 0 8 2 2 0 2 5 0 0 39 1. 9. 2021
2.        E-4 20 0 8 4 2 0 2 0 0 0 36 1. 9. 2021
3.        E-5 20 0 8 4 2 0 2 0 0 0 36 1. 9. 2021
4.        E-23 20 0 4 2 2 0 2 5 0 0 35 1. 9. 2021
5.        E-24 20 0 4 2 2 0 2 5 0 0 35 1. 9. 2021
6.        E-38 20 0 2 1 0 3 2 5 0 0 33 1. 9.2021
7.        E-27 20 0 8 2 0 0 2 0 0 0 32 1. 9. 2021
8.        E-14 20 0 6 2 2 0 2 0 0 0 32 1. 9. 2021
9.        B-16 20 0 4 2 0 3 2 0 0 0 31 1. 9. 2021
10.    E-17 20 0 4 2 0 3 2 0 0 0 31 1. 9. 2021
11.    E-21 20 0 2 1 0 0 2 5 0 0 30 1. 9. 2021
12.    D-13 20 0 6 1 0 0 2 0 0 0 29 1. 9. 2021
13.    E-28 20 0 6 1 0 0 2 0 0 0 29 1. 9. 2021
14.    E-3 20 0 6 1 0 0 2 0 0 0 29 1. 9. 2021
15.    D-26 20 0 2 1 0 3 2 0 0 0 28 1. 9. 2021
16.    E-7 20 0 2 1 2 0 2 0 0 0 27 1. 9. 201
17.    B-10 20 0 2 1 0 3 0 0 0 0 26 1. 9. 2021
18.    D-12 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1. 9. 2021
19.    E-9 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1. 9. 2021
20.    E-11 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1. 9. 2021
21.    E-20 0 5 10 2 2 0 2 0 0 0 21 1. 9. 2021
22.    A-35 0 5 4 2 0 0 0 0 0 6 17 1. 9. 2021
23.    B-2 0 5 6 2 0 0 2 0 0 0 15 1. 9. 2021
24.    C-36 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 11 1. 9. 2021
25.    B-19 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 10 1. 9. 2021

 

 

 

 

LEGENDA:

K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom

K2: Zaposlenost enega od staršev

K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)

K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)

K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok

K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)

K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert

K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost