Spoštovani

 

Na podlagi javnega vpisa otrok v Vrtec Čebelica, ki je potekal od 22.2. do 5.3.2021, ter na podlagi Komisije za sprejem otrok, ki se je sestala 18.3.2021, objavljam čakalno listo in evidenco otrok, ki še niso izpolnili 11 mesecev in se tako ne morejo uvrstiti na čakalno listo. Ko bodo otroci iz evidence izpolnili starost 11. mesecev, jih bomo uvrstili na čakalni seznam.

ČAKALNA LISTA

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM ŽELJENEGA VPISA
1. E-32 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 22.10.2021

Rok veljavnosti do 2.12.2021.

EVIDENCA OTROK, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJA STAROSTI 11. MESECEV

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM ŽELJENEGA VPISA
1.         F-30 20 0 4 1 0 0 2 0 0 0 27 2.12.2021
2.         F-33 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 12.12.2021
3.         F-29 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 10.1.2022
4.        

 

 

LEGENDA:

K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom

K2: Zaposlenost enega od staršev

K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)

K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)

K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok

K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)

K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert

K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost