Mesec oktober se je začel s tednom otroka. Otrokom smo pripravile zanimive dejavnosti. Obisk babic in dedkov, obisk klovnese Anče Pomaranče, kostanjev piknik, zabavno dopoldne ob glasbi in igri na napihljivih igralih ter kino dan.

Nadaljevali smo s spoznavanjem likov, krog, kvadrat, trikotnik in pravokotnik. Naučili smo se pesem Igriva matematika ter se na to pesem naučili gibe. Like smo po barvi razvrščali v škatle – otroci so dobili navodilo nato pa so poiskali pravi lik v pravi barvi in ga, postavili v pravo posodico. Izpolnjevali smo delovno list z zaporedjem, ki so ga morali otroci nadaljevati. Izrezovali so like in jih lepili na pravo polje in tako izdelali vlak. Igrali smo se igro »Hitri liki«, pri kateri je en otrok vrgel kocko otroci, ki so stali pri likih, pa so se premikali naprej, kot je pokazala kocka. Če se je pokazal gib, so ga morali otroci izvesti. Otroci se to igro zelo radi igrajo. Like so, po skupinah, izdelovali tudi iz različnih gradnikov.

Imeli smo tudi gibanje, kjer so se otroci urili v različnih spretnostih ter jih razvijali. Gibalne minute smo namenjali tudi gibanju na šolskem igrišču, na sprehodih in travniku.

Odšli smo tudi  v gozd, kjer so otroci s pomočjo naravnega materiala izdelovali like. Imeli so tudi veliko proste igre. Odkrili smo gugalnico in glasbeno učilnico kjer smo peli pesmi.

Ob jutrih pa smo se urili v vidnem spominu, s pomočjo domin. Pred otroke sem postavila postavitev domin, ki so jo gledali 10 sekund, nato sem domine skrila, otrok je moram nato z drugimi dominami prikazati enako postavitev, kot jo je prej gledal. Igra jim je bila zelo zabavna in smo se jo večkrat igrali.

Otroci so se igrali tudi v senzorni sobi.

Konec meseca nas je obiskala diplomirana medicinska sestra Hedvika, ki je otrokom preko slik predstavila kaj so male stvari, ki jih moramo vsakodnevno opravljati, da bomo zdravo živeli. Ob koncu so dobili tudi delovni list, ki so ga rešili.

Dostopnost