OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert – Vrtec Čebelica

VABI K VPISU

PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC

za šolsko leto 2022/2023.

V vrtec sprejemamo otroke stare od 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo.

VPIS BO POTEKAL OD 21. 2. DO 4. 3. 2022.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v naš vrtec,
  • starši otroka, ki je na čakalnem seznamu v šol. l. 2021/22,
  • starši, ki so vlogo oddali po 5. 3. 2022 in otrok ni bil sprejet v vrtec.

Obrazce za vpis dobite v tajništvu šole, v vrtcu ali na spletni strani Vrtca Čebelica Šentrupert.

Izpolnjene obrazce vrnite najkasneje do 4. marca 2022 osebno ali po pošti na naslov:

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert.

 

Veselimo se sodelovanja z vami.

 

Pomočnica ravnatelja:                                         Ravnatelj:

ANTONIJA BERK NEMEC                                    JOŽE TRATAR

Dostopnost