NOVEMBER PRI LABODIH

V začetku meseca novembra smo se igrali igro vodenje slepega, kjer je bil eden od otrok vodja, drugi pa je bil »slep«. Namen igre je bil, da se otroci preizkusijo v podajanju navodil, poslušanju, orientaciji ter zaupanju drug drugemu. Igra jim je bila všeč, a hkrati tudi zahtevna. Vseeno pa so uživali.

V nadaljevanju meseca  smo se posvetili spoznavanju gluhih. Spoznali smo znakovni jezik ter imeli na obisku g. Boštjana Jerka, ki nas je naučil, kako se predstavimo v znakovnem jeziku, abecedo ter nekaj lažjih kretenj, ki jih lahko uporabimo. Ugotovili smo, da nekatere kretnje, med govorom, uporabljamo tudi slišeči ter, da imajo različni jeziki različne kretnje. G. Jerko, nam je v znakovnem jeziku povedal pesem Kaj otroci delajo. Obisk je bil zanimiv in poučen.

V nadaljevanju meseca smo se učili ter utrjevali deklamacij Tri škatle, avtorice Anje Štefan ter pesem z naslovom Šaljiva pesmica, avtorja Tomaža Habeta, ki smo jih nastopali za prednovoletni bazar. Izdelovali smo okraske za bazar, večnamenski prostor ter Deželo kozolcev, kjer smo konec meseca okrasili svojo smrečico.

Obiskala nas je tudi medicinska sestra Tjaša Glavan, ki je otrokom predstavila pomen zdravega načina prehranjevanja in gibanja. Skupaj so naredili prehrambeno piramido.

Ker je z dreves odpadlo veliko listja, so ga otroci nekaj pospravili, dogodivščina je uspela in veselje je bilo zagotovljeno.

Obiskal nas je tudi lovec Miha Petrič, ki je otrokom predstavil pomen in delo lovcev. Na ogled je prinesel tudi nekaj nagačenih živali, sploh teh, so bili otroci zelo veseli.

Ob koncu meseca nas je obiskala ga. Mojca Nose iz Knjižice Pavla Golie Trebnje, ki je otrokom predstavila zgodbo, Otoček, na filcu. Otroci so uživali ob poslušanju zgodbe. Na koncu so se igrali še gibalno igro »Iščemo, iščemo hišico!«.

Gibali smo se v večnamenskem prostoru vrtca, igralnici, na šolskem igrišču in šolski telovadnici, kjer otroci najbolj uživajo.

Z otroki se igramo »šolo«, pri tej igri otroci delajo grafomotorične vaje, ki jih imajo pripravljene v svoji skripti.

Veliko časa smo posvetili tudi igri. Obiskovali smo knjižnico ter imeli ure angleščine.

Čisto za konec pa nas je presenetil sneg. Seveda smo izkoristili priložnost in dopoldne preživeli zunaj. Otroci so neizmirno uživali. Kotalili so kepe, izdelovali sneženega moža, trdnjavo, se spuščali z lopatkami, se kepali in delali angelčka.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost