V mesecu oktobru je v skupini »Palčki« prišlo do zamenjave.  Vzgojiteljica Nastja je odšla v drugo skupino, v našo skupino pa je prišla nova vzgojiteljica Sara.

Prvi teden v oktobru smo praznovali Teden otroka z naslovom ODGOVOR JE POGOVOR. Cel teden smo se pogovarjali o čustvih, jih spoznavali, iskali vzroke zakaj pride do kakšnega čustva, katero čustvo imamo najraje in kako se počutimo ob njem. Izdelovali smo stolpične diagrame, kjer smo ugotavljali, kako se danes počutim v vrtcu? S pomočjo domače naloge smo izdelali plakat: kdaj sem vesel/srečen in kaj me osrečuje.

Nadaljevali smo s temo Varno v prometu. Na začetku smo veliko hodili na sprehode, kjer smo uporabljali odsevnike, da smo bili bolj vidni v prometu,  opazovali promet, prometne znake, jih poimenovali, bili pozorni na prehode za pešce.  V igralnici smo iz odpadnega materiala skupaj izdelali maketo našega kraja, kjer smo jo poimenovali: Varna pot do vrtca. Izdelovali smo  avtomobile iz odpadnega materiala in prometne znake.  Otroci so lahko s pomočjo lutk in avtomobilov utrjevali, na kaj moramo biti pozorni v prometu in kako moramo sodelovati. Velik poudarek smo dali na prečkanju ceste in vidnosti v prometu. Spoznali smo kresničko in delali preizkuse z njo.

Sodelovali smo v projektu VARNO V VRTEC IN ŠOLO.  Poslali smo jim našo maketo. Otroci so se zelo radi igrali z njo in  si s pomočjo makete veliko zapomnili.

Veliko smo prepevali, se učili nove pesmi o prometu, se igrali socialno igro Avtobus, kjer smo dali poudarek na pripovedovanju, igrali računalniško igrico: Vozila in se veliko prosto igrali z različnimi vozili.

Skupaj smo ugotavljali katera vozila poznamo, jih razvrščali glede na to, kje se vozijo, se igrali spomin in reševali učne liste, ki smo jih nalepili v zvezek.

Otroci zelo uživajo na prostem. Velikokrat  smo se odpravili v gozd, kjer smo se  naravno gibali, oponašali gibanje živali,  raziskovali, iskali različne liste ter jih barvno opazovali. Zgradili smo palčkov domek iz palic, listov ter mu prižgali gozdno lučko.

V skupini smo se dogovorili, da bomo imeli vsak petek  glasbeni petek, kjer skupaj spoznavamo različne vrste glasbe, se ob njih sproščamo, gibamo in ustvarjamo.

V času počitnic je zaradi izrednih  razmer prišlo do delnega zaprtja vrtca in zato je bilo zmanjšano število otrok. Upamo, da bo to kmalu minilo in da se kmalu vrnemo nazaj v ustaljen ritem.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost