Mesec oktober smo začeli s tednom otroka, katerega tema je bila »Pogovor je odgovor.«. V ta namen smo se posvetili pogovoru o lepem vedenju. S pomočjo lutke, Feliksa, ki nas je spremljal skozi cel mesec. Feliks nam je prebral nekaj knjig o lepem vedenju (Z rokami na tepemo., Z nogami ne brcamo., Z usti ne grizemo ter Prosim in Hvala). Po prebranih knjigah smo se z otroki pogovarjali o lepem vedenju, glede na vsebino knjige. Imeli smo slikice s pomočjo katerih smo razvrščali pravilno vedenje. Ločevali smo jih, glede na to kako se ob določenem vedenju počutimo, smo veseli ali žalostni. Vsebino slik smo vsakodnevno obnavljali ter poudarjali primerno vedenje. Če se otroci med igro niso lepo vedli je do njih prišel Feliks ter jih opozoril na neprimerno vedenje, nato so skupaj odšli do slik ter  se pogovorili o vedenju. Otroci so Feliksa vzeli čisto za svojega in vedno je moral biti zraven nas. Z otroki je telovadil, šel na sprehod v Deželo kozolcev ter se z njimi igral in jih opazoval. Ob koncu tedna otroka smo prebrali še zgodbo Prosim in Hvala ter otroke spodbujale, da so uporabljali ti dve besedi, ko so kaj želeli. Igrali smo se tudi socialno igro: Mi prosim podaš žogo?, kjer so otroci utrjevali uporabo besede prosim in hvala. V nadaljevanju meseca smo se posvetili zgodbici Zlatolaska in medvedi. Zgodbo smo, s pomočjo ročnih lutk, najprej zaigrale. Otroci so zgodbico lepo spremljali. Zgodbo smo prvi dan zaigrale 2x, saj jim je bila tako všeč. Nato pa so se tudi otroci igrali z lutkami ter rekviziti, ki so bili na voljo. Otroci so pri igri uživali, medvedkom so dajali za jest iz skodelice, ki jim je pripadala, polagali so jih v njihove posteljice ter jim kuhali. V naslednjih dneh smo zgodbo večkrat uprizorile in tudi otroci so jo že dobro spoznali. Pri tej zgodbi smo dale poudarek na velikostna razmerja (velik, srednje velik, majhen). Poimenovali pa smo tudi prostore v hiši (jedilnica, dnevna soba, spalnica). S pomočjo hiške, ki smo jo naredile in jo razdelile na prostore, so otroci nato razvrščali predmete, ki so jih imeli medvedi v hiši. Poudarjale smo, da so razvrstili po velikostnem zaporedju ter v pravi prostor v hiši. V tem času smo z otroki tudi v igralnici iskali velike in majhne stvari. Najprej smo obnovili zgodbo ob hišici, kjer so razvrščali predmete, nato pa smo otroke razdelile v dve skupini in tako je vsaka skupina iskala majhne in velike stvari. Te stvari smo si nato pogledali ter preverili ali otroci že razlikujejo veliko in majhno. Ob vseh teh dejavnostih so otroci dobro usvojili velikostno razmerje veliko in majhno. Tudi pri vseh dejavnostih so otroci lepo sodelovali. Imeli smo tudi veliko gibanja preko katerega so otroci usvajali svoje gibalne sposobnosti. Odšli smo tudi v gozd, kjer so se otroci prosto igrali. Otroci v gozdu zelo uživajo. Odšli smo tudi na daljše pohode, saj otroci zmorejo prehoditi daljše poti.

Izdelali smo tudi jesensko dekoracijo za Splošno bolnišnico Novo mesto.

Konce meseca so sledile počitnice ter ponovno COVID-19 in z njim povezani ukrepi.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost