S septembrom se je pričelo novo šolsko leto. V vrtcu so bile oblikovane nove skupine s tem v posamezni skupini tudi novi otroci. Skupino Mehurčki, katera spada v kombiniran oddelek v starosti 2. – 4. leta, sestavlja 19 otrok. V skupini so združeni otroci iz dveh skupin, vanjo pa so na novo vstopili tudi 3 novinci. V tem mesecu smo velik poudarek dali na spoznavanju, prepoznavanju, poimenovanju predvsem pa olikanem vedenju in vljudnostnem izražanju. V skupini smo uvedli tudi dežurna otroka, katera pomagata pri delitvi obrokov. V jutranjem krogu, katerega imamo po zajtrku, delamo na razvoju govora, pripovedovanja, koncentraciji ob poslušanju zgodb, uvedli  pa smo tudi vremenski krog.  Glede na to, da smo skupina Mehurčki, smo sami izdelali milnico ter obroček, na katerega smo nizali perlice ter kasneje tudi čezenj pihnili mehurček. Na to temo smo se tudi umetnostno izražali ter s tulcem odtiskovali krogce, ki so predstavljali milne mehurčke.  V tem mesecu smo praznovali že prvi rojstni dan, prav tako pa tudi prvi jesenski dan. Pričeli smo se pogovarjati o jeseni, otroci so prinašali različne jesenske plodove, v naravi nabirali jesensko listje, katero smo kasneje lepili tudi na podlago. V jutranjem krogu smo skupaj z otroki peli že njim znane pesmi, pričeli pa smo se tudi z učenjem novih – jesenskih.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest