SEZNAM SPREJETIH OTROK

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM VKLJUČITVE
1. A-19 20 0 4 2 0 0 2 0 0 6 34 1. 9. 2018
2.        E-54 20 0 6 3 2 0 2 0 0 0 33 1. 9. 2018
3.        E-55 20 0 6 3 2 0 2 0 0 0 33 1. 9. 2018
4.        E-23 20 0 4 1 0 0 2 5 0 0 32 1. 9. 2018
5.        E-44 20 0 4 1 0 0 2 5 0 0 32 1. 9. 2018
6.        C-26 20 0 4 1 0 0 2 5 0 0 32 1. 9. 2018
7.        E-36 20 0 2 1 0 0 2 5 0 0 30 1. 9. 2018
8.        D-25 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1. 9. 2018
9.        E-51 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 7. 9.2018
10.    E-59 20 0 6 2 0 0 2 0 0 0 30 1. 9. 2018
11.    E-60 20 0 6 2 0 0 2 0 0 0 30 1. 9. 2018
12.    E-34 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1. 9. 2018
13.    E-46 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1. 9. 2018
14.    B-50 20 0 4 2 0 0 2 0 0 0 28 1. 9. 2018
15.    C-20 20 0 4 2 0 0 2 0 0 0 28 1. 9. 2018
16.    C-49 20 0 4 2 0 0 2 0 0 0 28 1. 9. 2018
17.    B-52 0 5 8 3 0 0 2 0 0 0 18 1. 9. 2018

 

 

LEGENDA:

K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom

K2: Zaposlenost enega od staršev

K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)

K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)

K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok

K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)

K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert

K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest