ČAKALNI SEZNAM

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM ŽELJENEGA VPISA
1.         D-27 20 0 4 1 0 0 2 0 0 0 27 1.9.2018
2.         E-40 20 0 4 1 0 0 2 0 0 0 27 21.10.2018
3.         E-32 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2018
4.         E-33 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2018
5.         E-48 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2018
6.         E-56 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2018
7.         E-39 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2018
8.         E-45 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 3.1.2019
9.         F-28 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.3.2019
10.      D-58 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 1.9.2018
11.      E-53 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 1.9.2018
12.      E-42 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 1.9.2018
13.      E-35 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 1.9.2018
14.      E-41 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 1.9.2018
15.      E-43 0 5 4 2 2 0 2 5 0 0 20 1.9.2018
16.      E-30 0 5 6 3 2 0 2 0 0 0 18 1.9.2018
17.      E-31 0 5 2 1 0 0 2 5 0 0 15 1.9.2018
18.      D-21 0 5 4 2 0 0 2 0 0 0 13 1.9.2018
19.      E-24 0 5 2 1 0 3 2 0 0 0 13 1.9.2018
20.      F-22 0 5 4 2 0 0 2 0 0 0 13 1.3.2019
21.      E-37 0 5 4 1 0 0 2 0 0 0 12 1.9.2018
22.      E-29 0 5 4 1 0 0 2 0 0 0 12 1.9.2018
23.      E-57 0 5 4 1 0 0 2 0 0 0 12 1.9.2018
24.      E-47 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 10 1.9.2018
25.      E-38 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8 2.9.2018

 

LEGENDA:

K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom

K2: Zaposlenost enega od staršev

K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)

K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)

K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok

K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)

K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert

K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest