V vrtcu se mesec oktober vedno prične z obeleženjem in posvetitvijo otrok. Nato se je oktober nadaljeval s praznovanjem jeseni ter spoznavanjem zelenjave s skupinskim vrtčevskim projektom S hrano širimo obzorje.

Letošnja rdeča nit Tedna otroka je bila Privabimo sonce v vrtec. Otrokom smo vzgojiteljice vsak dan pripravile dodatne dejavnosti, ki so bile otrokom zanimive. V ponedeljek smo imeli orientacijski pohod v okolici vrtca ter na koncu skupno druženje na vrtčevskem igrišču. Starši so prinesli sladke dobrote, v vrtcu pa smo spekli palačinke. Skupni pohod smo obeležili tudi v gibalni projekt Mali sonček. V torek smo v vrtcu pripravili gibalni poligon, kjer so otroci premagovali ovire. V sredo so nas obiskale babice in dedki. Z njimi smo pripravili sladke ježke in jih na koncu tudi pojedli. V četrtek bi nas morala obiskati glasbenica Mateja Gorjup, pa je zaradi zdravstvenih težav ni bilo. Njeno srečanje bomo imeli v mesecu novembru. V petek pa nas je obiskala frizerka ter nam predstavila frizerske pripomočke ter nam naredila kitke, čopke in barvna pramena.

V oktobru smo nadaljevali s spoznavanjem jesenskih plodov, jih čutno tipali in se z njimi igrali. Naredili smo si tudi jesenski kotiček z bučami, koruzo in ostalimi gozdnimi plodovi. Ker je bilo zelo lepo, sončno vreme, smo z otroki hodili na sprehode v okolici Šentruperta. Nabirali smo koruzo in jo  prinesli v skupino. Koruzo smo nato ličkali, pretresali in po njej hodili. Otroci so spoznali tudi novo pesem Ježek in medved in jo poskušali pripevati.

Druga polovica oktobra pa je bila namenjena projektu Zdravje v vrtcu z naslovom »S hrano širimo obzorje«. V ta projekt je vključen celoten vrtec. S strokovnimi delavkami smo se dogovorile, da otroci spoznajo različne prehranske sestavine, katere so nujne za zdrav življenjski slog. Tako bo vsak teden ena igralnica predstavila svoje sestavine ter spodbudila še ostale otroke, da naredijo kakšen izdelek, okusijo različno hrano ter prehranske sestavine uporabijo v didaktičnih igrah.

Pričeli smo s tednom zelenjave. Otroci so zelenjavo spoznavali, jo okušali, poskušali kaj narisati iz njihovih sokov in oblik, jo razvrščali v drevesni diagram ter sestavljali dele zelenjave v celoto. Konec tedna smo se zbrali v večnamenskem prostoru, zapeli pesmico o zelenjavi – korenčku ter zelenjavo nalepili v prehransko piramido.

Na podoben način smo ponovili spoznavanje sadja. Na koncu smo si naredili sadno kupo in sadni napitek.

S projektom »S hrano širimo obzorje«, bomo nadaljevali tudi v mesecu novembru, kjer bomo projekt zaključili z novoletnim bazarjem.

V mesecu oktobru pa nas je obiskala tudi zobozdravstvena sestra ga. Bernarda. Pokazala nam je pravilno umivanje zob na zobozavru ter pogovarjali smo se, zakaj moramo umivati zobe.

Oktober se je končal s počitnicami, kjer so bili otroci združeni v manjše skupine. V ospredju je prevladovala igra in gibanje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest